Què és la FEVIM?

La Federació Valenciana de la Indústria Musical (Fevim) és una plataforma que aglutina a les principals associacions professionals de la música en directe en la Comunitat Valenciana. Nascuda en 2021, entre els seus objectius principals figuren el donar suport i representar a les associacions que en són membres i apostar per la música i el seu desenvolupament professional com una activitat clau en la dinamització econòmica, social, cultural i turística de la Comunitat Valenciana.

La Fevim representa i dóna suport a les associacions federades, contribueix a la defensa dels seus interessos professionals i a la solidaritat entre els seus membres. Així mateix, promou les bones pràctiques professionals i ajuda a impulsar estratègies que milloren la projecció local, estatal i internacional de la música produïda a la Comunitat Valenciana. Impulsa un desenvolupament sostenible del sector musical valencià basat en el talent, la creativitat, la propietat intel·lectual, l’emprenedoria, la formació i la innovació.

La Fevim també actúa com a interlocutora davant de les diferents administracions públiques en representació de la indústria musical valenciana per ajudar a impulsar marcs legislatius, fiscals, econòmics i laborals de defensa de la música i la dignitat dels professionals del sector, i treballa en xarxa amb altres federacions i associacions professionals de l’Estat Espanyol, tant musicals com d’altres sectors culturals i creatius, per a impulsar accions conjuntes d’interés comú.